پروژه پونک – تهران

طراحی و اجرای آبیاری قطره‌ای باغچه‌های این منزل مسکونی واقع در شهرک هما (پونک) تهران بدون نیاز به پمپ و با استفاده از فشار آب شهری انجام شد. تجهیزات مورد استفاده در این پروژه عبارت اند از:

  • لوله ۱۶ آبیاری قطره ای
  • اتصالات لوله ۱۶ آبیاری قطره ای
  • قطره چکان های تنظیمی گلدانی(صلیبی)
  • تایمر آبیاری دیجیتال آگرو