پروژه پاسداران – تهران

طراحی و اجرای آبیاری قطره‌ای باغچه‌های این منزل مسکونی بدون استفاده از پمپ و با استفاده از فشار آب شهری انجام شد. تجهیزات مورد استفاده در این پروژه عبارت اند از:

  • لوله پلی اتیلن سایز ۳۲
  • لوله ۱۶ آبیاری قطره ای
  • لوله سایز ۶ (لوله ماکارونی)
  • اتصالات لوله های ۳۲، ۱۶ و ۶
  • قطره چکان تنطیمی گلدانی (صلیبی)
  • قطره چکان تنظیمی ۸ نازله
  • سه راهی قطره چکان دار
  • اسپری جت ۱۸۰ درجه (میکروجت)
  • مینی بابلر
  • تایمر آبیاری دیجیتال آگرو