پروژه لواسان – تهران

اجرای آبیاری قطره‌ای و بارانی باغچه‌ها و باکس‌ها، تراس سبز و بام سبز (روف گاردن) آپارتمان مسکونی واقع در منطقه لواسان با استفاده از آبپاش‌های مخفی شونده و قطره چکان‌های تنظیمی انجام شده است.