پروژه شهرک خانه – کرج

طراحی و اجرای آبیاری قطره‌ای و بارانی فضای سبز این ویلای مسکونی با استفاده از آبپاش‌های مخفی شونده برای چمن‌ها و قطره چکان‌های تنظیمی برای باغچه‌ها و لوله قطره‌چکان دار انجام شده است.